0341-495004 info@wpr.nu

Algemene Voorwaarden

Lorem ipsum dolor

Disclaimer:

De website van WPR technical support wordt met de grootste zorg gepresenteerd. WPR technical support streeft ernaar dat de informatie op deze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden of verouderde informatie bevat. WPR technical support geeft geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens die worden weergegeven op deze website. Aan deze website kunnen onder geen enkele voorwaarde rechten worden ontleend.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat WPR technical support niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van WPR technical support.

WPR technical support behoudt zich het recht voor te alle tijde en zonder nadere kennisgeving op elk moment aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website, als in de prijzen, diensten, modellen, specificaties, beschikbaarheid en in deze disclaimer aan te brengen.
Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde, zaken, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen moeten worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter.

Algemene Voorwaarden PDF